Privacyvoorwaarden
1. Een overzicht van gegevensbescherming
Algemeen
Volgend beleid geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie is alle informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid hieronder.
Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website? De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de operator van de website. De contactgegevens van de operator zijn te vinden in de vereiste juridische kennisgeving van de website.
Hoe verzamelen we uw gegevens?
Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invoert.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals het type browser waarmee u surft, het besturingssysteem dat u gebruikt, wanneer u de pagina heeft geopend, e.d. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.
Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de oorsprong, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te vragen naar corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over uw privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij bevoegde regelgevende instanties.
Analytics en tools van derden
Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. we kunnen u niet aan de hand van deze gegevens identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u hieronder informeren over uw mogelijkheden inzake deze kwestie.
2. Algemene informatie en verplichte informatie
Gegevensbescherming
De operatoren van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is een verzameling van alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) kunnen worden onderworpen aan inbreuken op de beveiliging. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Kennisgeving betreffende de partij die verantwoordelijk is voor deze website
De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is:
Nadia Paulovich
Koedreef 18
9070 Destelbergen
België
Tel.: +32 9 279 33 33
E-mail: info@hyla-belgie.be
De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (namen, e-mailadressen, enz.).
Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens
De meeste gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.
Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties
Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse staat waarin ons bedrijf gevestigd is. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Recht op gegevensportabiliteit
U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch aan uzelf of aan een derde te laten leveren in een standaard, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover technisch mogelijk.
SSL- of TLS-codering
Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de aanvragen die u ons stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van “http://“ naar “https://“ en de vergrendelingspictogram die wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.
Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.
Informatie corrigeren, blokkeren of verwijderen
Zoals wettelijk toegestaan, hebt u het recht om op elk moment kosteloos informatie te krijgen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze zijn verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in onze juridische kennisgeving indien u nog vragen heeft over uw persoonlijke gegevens.
Verzet tegen promotionele e-mails
We verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van wettelijke vereisten voor websites met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk is gevraagd. De website operator behoudt zich het recht voor om specifieke gerechtelijke stappen te ondernemen als ongevraagd advertentiemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.
3. Gegevensverzameling op onze website
Cookies
Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.
De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan de site.
U kunt uw browser configureren om u te informeren over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren onder bepaalde voorwaarden of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het afsluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website echter beperken.
Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies aan te bieden die u wilt gebruiken (zoals een winkelwagen) worden opgeslagen in overeenstemming met Art. 6 lid 1, letter f van DSGVO. De website operator heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een ​​geoptimaliseerde service zonder technische fouten te garanderen. Als andere cookies (zoals zij die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) ook worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.
Server logbestanden
De website provider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in "server logbestanden". Dit zijn:
-Browsertype en browserversie
-Besturingssysteem
-Verwijzende URL
-Host naam van de computer
-Tijd van het server verzoek
-IP adres
Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.
De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.
Contact Formulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens die op het formulier zijn ingevoerd, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.
We zullen daarom alle gegevens die u op het contactformulier invoert alleen met uw toestemming verwerken volgens Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.
We bewaren de gegevens die u op het contactformulier verstrekt totdat u om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of wanneer het doel van de opslag niet langer van toepassing is (bv. Na het voldoen aan uw verzoek). Alle verplichte wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen, blijven onaangetast door deze bepaling.
4. Analytics en advertenties
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse dienst. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.
Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO. De website operator heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.
IP anonimisering
We hebben de functie IP anonimisering op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt ingekort door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de “Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte“ alvorens verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de operator van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om te rapporten over de website activiteit en andere diensten met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die Google bewaart.
Browser plugin
U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat u hierdoor mogelijk niet van alle functies van deze website kunt genieten. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google, door volgende browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: “Google Analytics uitschakelen”.
Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.
Outsourcen van gegevensverwerking
We hebben een overeenkomst gesloten met Google voor de outsourcing van onze gegevensverwerking en implementeren de strikte vereisten van de Duitse gegevensbescherming autoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.
Demografische gegevensverzameling door Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de demografische functies van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke individuele persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen of u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de sectie "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".
5. Plug-ins en hulpmiddelen
YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, die worden beheerd door Google. De operator van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
Als u een van onze pagina's bezoekt met een YouTube plug-in, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de YouTube servers. De YouTube server wordt hierbij geïnformeerd over welke pagina's u hebt bezocht.
Als u bent aangemeld bij uw YouTube account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kan dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube account.
YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Vimeo
Onze website maakt gebruik van functies die worden aangeboden door het videoportaal van Vimeo. Deze service wordt geleverd door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.
Als u een van onze pagina's bezoekt met een Vimeo plug-in, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de Vimeo servers. De Vimeo server wordt geïnformeerd over welke pagina's u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit is ook van toepassing als u niet bent aangemeld bij Vimeo wanneer u onze website bezoekt of geen Vimeo account hebt. De informatie wordt verzonden naar een Vimeo server in de VS, waar deze wordt opgeslagen.
Als u bent aangemeld bij uw Vimeo account, kunt u met Vimeo uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo account.
Raadpleeg het privacybeleid van Vimeo op https://vimeo.com/privacy voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens.
Google Web Fonts
Voor een uniforme weergave van lettertypes gebruikt deze pagina Google Web Fonts. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste lettertypes in uw browser cache om teksten correct weer te geven.
Voor dit doel moet uw browser een directe verbinding met Google servers tot stand brengen. Google wordt zich er dus van bewust dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Als uw browser geen Google Web Fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.
Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
Deze site maakt gebruik van de Google Maps kaartservice via een API. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Om Google Maps te gebruiken, wordt uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt over het algemeen naar een Google server in de VS verzonden en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en om de locatie van door ons opgegeven plaatsen op de website te vergemakkelijken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
© 2024 HYLA BELGIË. All rights reserved
Problemen oplossen Onderhoud
We gebruiken cookies op onze website om jouw interactie met de site te analyseren. Privacybeleid
Afwijzen
Accepteren